Fascia

Längre tid har vi varit omedvetna hur viktig denna ”levande hinnan” som ligger ovanpå musklerna är till människans rörelseförmåga och den biomekaniken. Tack vare forskningen så har vi fått veta mycket mera nu och kan utnyttja vetenskap för att kunna hjälpa våra klienter bättre.

Om strukturen i Fascia
Fascia består av vågformade kollagen- och elastinfibrer. De är anordnade i separata lager, olika lager har sina fibrer på olika riktningar.På grund av att bindvävens vågformade kollagenfibrer ger det möjligheten till en bra elastisitet av fascian. .Trots att fascia anpassar sig till en bra elasticitet /stretch. Det är viktigt att förstå hur alla olika lager fungerar och hur olika elasticitet är tex mellan den superficiella fascian ( den yttersta ) eller mellan den djupa. Även den djupa fascian har olika elasticitet på grund av i vilka olika anatomiska områden den befinner sig.

Båstad Fysio använder den Italienska Stecco-Fascial Manipulation® Metoden
Fascial (bindvävnads) Manipulation Metod (FM) är 40 års forskningen och den kliniska arbetet av den italienska fysioterapeuten Luigi Stecco. Huvudfokus för denna metoden är det funktionella förhållandet mellan muskler, djup fascia.

Vad är fascia och varför vill vi veta mera om det?
Intresse att förstå bättre hur bindväv fungerar och hur den har koppling till hela kroppen och rörelseförmåga har ökat. Forskningen kring bindväv har hjälpt oss att förstå bättre muskel- och skelettsystemets funktion.

Vi kan dela fascian grovt till tre typer; den ytliga, djupa och den viscerala fascian (ovanpå inne organ). Varje typ av fascia har sina egna anatomiska och biomekaniska egenskaper i ett förhållanden till de omgiva strukturerna. De flesta studier fokuserar på Fascia som ett specifikt område i kroppen. Dessa undersöker bindvävens anatomi och fysiologi tex. såsom thoracolumbaala fascian ( på Ländryggen) eller plantar fascian ( under foten) . Att studera dessa enskilda strukturer är viktigt, men den ger inte en helhetsbild av hur hela bindvävsystem fungerar eller hur allt är egentligen kopplat ihop genom denna fantastiska tredimensionella elastiska vävnadsgruppen.

Luigi Steccos barn Carla Stecco som är professor i anatomi och specialist i ortopedi har varit min mentor (legitimerad fysioterapeut Karoliina Eveson ) när jag har lärt mig om denna fantastiska metoden, delvis i Padova och delvis i Finland. Jag har haft även äran att få lära bildvävens anatomi och fysiologi från Antonio Stecco som är en läkare ( specialistläkare i fysiatri). Både Carla och Antonio har gjort omfattande forskning om bildvävens anatomi och fysiologi.

Metoden Fascial Manipulation® presenterar en fullständig biomekanisk modell för att hjälpa till att tolka fascias roll vid muskuloskeletala störningar (problematik i rörelseapparaten).

Den grundläggande idén bakom denna manuella metoden är att identifiera det exakta området ( lokalisera områden som har förtätning i fascian). Fascian som är förknippat med en viss begränsad rörelse. När en begränsad eller smärtsam rörelse (riktning) har hittats, identifieras den lokala fascian och manipulation av detta väldefinierade fascia område kan återställa rörelseförmågan ge smärtfrihet i en segment. Vi nollställer då en Myofascial enheter och de myofasciella kedjor.


Välkommen att kliva in till bindvävens magiska egenskaper.